BEAUTY SCALE asortimentas: išbandyti produktai patikrintos sudėtys pajaustos tekstūros užuosti kvapai pamatyti rezultatai
Search

Parduotuvės taisyklės

1. Bendrosios nuostatos
1.1. Šios prekių pirkimo – pardavimo taisyklės (toliau – Taisyklės) nustato asmens (toliau – Pirkėjas), įsigyjančio prekes šioje elektroninėje parduotuvėje, ir MB Beauty scale, juridinio asmens kodas 306328359, buveinės adresas – Zujūnų g. 21, Vilnius, LT-06282, (toliau – Pardavėjas), tarpusavio teises, pareigas ir atsakomybes, bei kitas su prekių pirkimu – pardavimu susijusias nuostatas.
1.2. Šios elektroninės parduotuvės Taisyklės Pirkėjui ir Pardavėjui yra juridiškai privalomas dokumentas.
1.3. Pirkėjas naudodamasis šios elektroninės parduotuvės teikiamomis paslaugomis, patvirtina, jog su Taisyklėmis susipažino ir su jomis sutinka. Kitu atveju, jis negali pirkti šioje parduotuvėje.
1.4. Pardavėjas pasilieka teisę bet kuriuo metu pakeisti, taisyti ar papildyti šias Taisykles. Taisyklių pakeitimai įsigalioja po jų paskelbimo elektroninėje parduotuvėje. Jei Pirkėjas po Taisyklių pakeitimų paskelbimo bet kokiu būdu naudojasi parduotuve, laikoma, kad jis sutinka su visais Taisyklių pakeitimais.

2. Pirkimo-pardavimo sutarties sudarymas
2.1. Pirkimo-pardavimo sutartis tarp Pirkėjo ir Pardavėjo laikoma sudaryta kiekvieną kartą, kai Pirkėjas elektroninėje parduotuvėje suformuoja ir pateikia prekių užsakymą, prieš tai susipažinęs su Taisyklėmis ir elektroninės parduotuvės Privatumo ir duomenų apsaugos politika.
2.2. Sutartis įsigalioja Pardavėjui gavus Pirkėjo apmokėjimą už prekes ir galioja iki pilno prekių Pirkėjui pateikimo.
2.3. Sudarydamas sutartį, Pirkėjas patvirtina, jog yra pilnametis (ne jaunesnis nei 18 metų).

3. Pardavėjo teisės
3.1. Susidarius svarbioms aplinkybėms, Pardavėjas gali laikinai arba visiškai sustabdyti šios elektroninės parduotuvės veiklą, apie tai iš anksto nepranešęs Pirkėjui.
3.2. Jeigu Pirkėjas bando pakenkti elektroninės parduotuvės darbui, stabilumui ir saugumui ar pažeidžia savo įsipareigojimus, Pardavėjas turi teisę be perspėjimo apriboti ar sustabdyti Kliento galimybę naudotis elektronine parduotuve.
3.3. Pardavėjas turi teisę iš anksto nepranešęs Pirkėjui anuliuoti jo užsakymą, jeigu Pirkėjas nesumoka už užsakytas prekes per 3 kalendorines dienas.
3.4. Pardavėjas turi teisę anuliuoti užsakymą ar jo dalį ir grąžinti Pirkėjui jo sumokėtą pinigų sumą, jei dėl techninės ar trečių šalių kaltės šioje elektroninėje parduotuvėje buvo klaidingai nurodytos užsakytų Prekių kainos, arba jei per laiką nuo Užsakymo patvirtinimo iki apmokėjimo patvirtinimo atsirado užsakytų Prekių kainų pokytis, arba jei užsakytų Prekių pristatymas yra neįmanomas.

4. Pardavėjo įsipareigojimai
4.1. Pardavėjas įsipareigoja sudaryti galimybę Klientui naudotis elektroninės parduotuvės paslaugomis, kurios veikimo sąlygas nustato šios Taisyklės.
4.2. Pardavėjas elektroninėje parduotuvėje prekiauja tik iš autorizuotų distributorių arba tiesiai iš gamintojų gautomis prekėmis.
4.3. Pardavėjas įsipareigoja Pirkėjo įsigytas prekes pristatyti Pirkėjo pasirinktu pristatymo būdu, remdamasis sąlygomis, kurias nustato šios pirkimo – pardavimo Taisyklės.
4.4. Kai dėl nenumatytų aplinkybių Pardavėjas negali pristatyti elektroninėje parduotuvėje užsakytų prekių, Pardavėjas turi teisę nutraukti Pirkimo-pardavimo sutartį prieš tai informavęs pirkėją. Pardavėjas gali pasiūlyti analogišką prekę. Pirkėjui atsisakius, Pardavėjas įsipareigoja Pirkėjui grąžinti sumokėtus pinigus per 5 darbo dienas.
4.5. Pirkėjui pasinaudojus Taisyklių 5.2. punkte numatyta teise, Pardavėjas įsipareigoja grąžinti Pirkėjui sumokėtus pinigus per 7 (septynias) darbo dienas, nuo grąžinamos prekės gavimo dienos.
4.6. Pardavėjas gali negrąžinti Pirkėjui jo sumokėtos pinigų sumos tol, kol prekės negrąžintos Pardavėjui arba kol Pirkėjas pateikia įrodymą, kad prekės yra išsiųstos Pardavėjui, atsižvelgiant į tai, kas įvyksta pirmiau.

5. Pirkėjo teisės
5.1. Pirkėjas turi teisę pirkti prekes elektroninėje parduotuvėje vadovaudamasis šiomis Taisyklėmis.
5.2. Pirkėjas turi teisę atsisakyti elektroninėje parduotuvėje sudarytos prekių pirkimo-pardavimo sutarties, pranešdamas apie tai Pardavėjui raštu ne vėliau kaip per 14 (keturiolika) kalendorinių dienų nuo prekės pristatymo dienos.
5.3. 5.2 punkte aptarta Pirkėjo teise Pirkėjas gali pasinaudoti tik tuo atveju, jeigu prekė atitinka Taisyklių 10.2 punkte išvardintas prekių grąžinimo sąlygas.

6. Pirkėjo įsipareigojimai
6.1. Pirkėjas privalo sumokėti už įsigytas prekes ir jas priimti šiose Taisyklėse numatyta tvarka.
6.2. Pirkėjas yra visiškai atsakingas už savo veiksmus naudojantis elektronine parduotuve ir už užsakymo formoje pateiktų duomenų teisingumą. Jeigu užsakymo formoje pateikiami netikslūs duomenys, Pardavėjas už tai neatsako.
6.3. Keičiantis užsakymo formoje pateiktiems Pirkėjo ir pristatymo vykdymo duomenims, Pirkėjas privalo nedelsiant juos atnaujinti.
6.4. Jeigu Pirkėjas, prekių pristatymo metu, be svarbių priežasčių atsisako priimti prekes, Pardavėjui pareikalavus Pirkėjas privalo padengti prekių grąžinimo išlaidas.
6.5. Prekių pristatymo Pirkėjui metu Pirkėjas privalo kartu su Pardavėju arba su asmeniu pristačiusiu siuntą patikrinti siuntos ir prekės(-ių) būklę.
6.6. Pirkėjas, naudodamasis elektronine parduotuve, patvirtina, kad sutinka su šiomis pirkimo – pardavimo Taisyklėmis ir privalo jų laikytis.

7. Prekių kainos
7.1. Prekių kainos elektroninėje parduotuvėje nurodomos eurais. Patvirtinus užsakymą, prie bendros prekių sumos prisideda pristatymo mokestis, jeigu toks yra taikomas.
7.2. Pardavėjas savo nuožiūra gali inicijuoti įvairias akcijas internetinėje parduotuvėje ir turi teisę vienašališkai, be atskiro įspėjimo, pakeisti jų sąlygas, taip pat jas panaikinti.

8. Prekių užsakymas ir apmokėjimas
8.1. Pirkėjas, apsilankęs elektroninėje parduotuvėje, išsirenka jam patinkančias prekes, kurias įsideda į pirkinių krepšelį. Po pirkinių krepšelio suformavimo, Pirkėjas suveda asmens duomenis, būtinus užsakymo įvykdymui: savo vardą, pavardę, adresą, kuriuo bus pristatomos prekės, telefono numerį bei papildomą informaciją, kuri gali būti svarbi pristatant užsakytas prekes. Pirkėjas patvirtina, jog susipažino su šiomis Taisyklėmis ir patvirtina užsakymą.
8.3. Atsiskaityti galima naudojantis Swedbank, SEB, Luminor, Citadelės, Šiaulių banko, Medicinos banko, Revolut, N26, kniks
elektroninės bankininkystės paslaugomis bei Visa/MasterCard mokėjimo kortelėmis.
8.4. Pardavėjas tik gavęs apmokėjimą už prekes (8.3. punkte nurodytais būdais) pradeda formuoti prekių siuntimą ir tik nuo to laiko pradedamas skaičiuoti prekių pristatymo terminas.

9. Prekių pristatymas
9.1. Pirkėjas, užsakydamas prekes, privalo nurodyti tikslų prekių pristatymo adresą bei kontaktinį telefono numerį.
9.2. Pirkėjas privalo priimti prekes pats. Jeigu Pirkėjas prekių priimti pats negali, bet prekės pristatytos Pirkėjo nurodytu adresu, Pirkėjas neturi teisės reikšti pretenzijų dėl pristatytų prekių netinkamam asmeniui.
9.3. Prekes pristato Pardavėjas arba jo įgaliotas asmuo.
9.4. Pardavėjas pristato prekes Pirkėjui vadovaudamasis prekių aprašymuose nurodytais terminais. Šie terminai netaikomi tais atvejais, kai Pardavėjo sandėlyje nėra reikiamų prekių, o Pirkėjas informuojamas apie jo užsakytų prekių trūkumą. Kartu Pirkėjas sutinka, jog išimtinais atvejais prekių pristatymas gali vėluoti dėl nenumatytų, nuo Pardavėjo nepriklausančių aplinkybių. Tokiu atveju Pardavėjas įsipareigoja nedelsiant susisiekti su Pirkėju ir suderinti prekių pristatymo klausimus.
9.5. Visų parduodamų prekių ypatybės nurodomos prie kiekvienos prekės esančiame aprašyme. Pardavėjas neatsako už tai, jog elektroninėje parduotuvėje esančių prekių spalva, forma ar kiti parametrai gali neatitikti realaus prekių dydžio, formos ir spalvos dėl Pirkėjo naudojamo monitoriaus ypatybių.
9.6. Pirkėjui atsisakant prekės pirkimo-pardavimo sutarties, Pirkėjui grąžinamos visos jo sumokėtos sumos už prekes, įskaitant Pirkėjo sumokėtas prekės pristatymo išlaidas.
9.6. Pastebėjęs siuntos pažeidimą, Pirkėjas siuntos turi nepriimti ir tai pažymėti siuntos važtaraštyje. Pirkėjui priėmus prekę ir pasirašius važtaraštį be pastabų, laikoma, jog siunta pristatyta tvarkingai.
9.7. Prekių pristatymo paštomatais atveju, Pirkėjas siuntos pažeidimus taip pat privalo tikrinti prekių atsiėmimo metu ir nedelsiant Pardavėją informuoti, jeigu siunta gauta pažeistoje pakuotėje, nepilna prekių komplektacija arba gautos neužsakytos prekės, netinkamas jų kiekis. Pirkėjas privalo el. paštu atsiųsti siuntos nuotrauką, kuri įrodytų, kad siunta yra pažeista. Pirkėjui neatlikus šių veiksmų, Pardavėjas yra atleidžiamas nuo atsakomybės prieš Pirkėją dėl prekių pažeidimų, jeigu tokie pažeidimai buvo sąlygoti pakuotės pažeidimų, kurių Pirkėjas nepažymėjo aukščiau nustatyta tvarka.
9.8. Pardavėjas atleidžiamas nuo atsakomybės už prekių pristatymo terminų nesilaikymą, jeigu prekės Pirkėjui nėra pristatytos arba pristatomos ne laiku dėl Pirkėjo kaltės arba dėl nuo Pardavėjo nepriklausančių aplinkybių.

10. Prekių grąžinimas
10.1. Kokybiškos prekės gali būti grąžinamos per 14 dienų nuo jų gavimo dienos. Parduotų nekokybiškų prekių trūkumai šalinami, nekokybiškos prekės keičiamos, grąžinamos vadovaujantis Lietuvos Respublikos civilinio kodekso nuostatomis.
10.2. Grąžinant prekes būtina laikytis šių sąlygų:
10.2.1. Grąžinama prekė turi būti originalioje tvarkingoje, nepradarytoje pakuotėje (šis punktas netaikomas tuo atveju, kai grąžinama nekokybiška prekė);
10.2.2. Prekė turi būti Pirkėjo nesugadinta;
10.2.3. Prekė turi būti nenaudota, nepraradusi prekinės išvaizdos: nepažeistos etiketės, nenuplėštos apsauginės plėvelės ir kt. (šis punktas netaikomas tuo atveju, kai grąžinama nekokybiška prekė);
10.2.4. Grąžinama prekė turi būti tos pačios komplektacijos, kokios buvo Pirkėjo gauta (šis punktas netaikomas tuo atveju, kai grąžinama nekokybiška prekė);
10.2.5. Pardavėjas turi teisę atsisakyti priimti Pirkėjo grąžinamas prekes, jei buvo nesilaikoma aukščiau išvardintų prekių grąžinimo sąlygų;
10.2.6. Prekių grąžinimas vykdomas Pardavėjo nustatytu būdu per 14 (keturiolika) dienų nuo prekių gavimo dienos (šis punktas netaikomas tuo atveju, kai prekė nekokybiška – tokiu atveju vykdomas prekių grąžinimas per įstatyminį garantinį terminą). Už prekės tinkamą supakavimą grąžinimui atsako Pirkėjas. Pirkėjui tenka tiesioginės prekės grąžinimo išlaidos.
10.2.7. Grąžinant prekę būtina pateikti prekės pirkimo – pardavimo dokumentą.
10.3. Tinkamos kokybės prekių grąžinimas ir keitimas vykdomas vadovaujantis Civilinio kodekso 6.22810 straipsnio 1 dalimi;
10.4. Už Pirkėjo priimtas, bet vėliau atsisakytas prekes sumokėti pinigai grąžinami į Pirkėjo sąskaitą ne vėliau kaip per 7 (septynias) darbo dienas nuo prekės grąžinimo Pardavėjui dienos, nebent Pardavėjas ir Pirkėjas susitaria kitaip.

11. Intelektinė nuosavybė
11.1. Parduotuvėje pateikiamų duomenų rinkimas ir naudojimas ne Pardavėjo naudai yra ginamas ir saugomas Lietuvos Respublikos ir EU teisės: visas turinys, tekstas, grafika, dizainas, logotipas, paveikslėliai, nuotraukos, video ir audio medžiaga.
11.2. Beauty scale prekinio ženklo spalvos, šriftas, dizainas yra MB Beauty scale nuosavybė ir naudoti juos ar jų fragmentus yra griežtai draudžiama. Nei turinio, nei prekinio ženklo negalima naudoti, perparduoti, kopijuoti, dauginti, pakeisti, įkeisti ar kaip kitaip naudoti ir suvaržyti be raštiško MB Beauty scale leidimo.

12. Baigiamosios nuostatos
12.1. Šios Taisyklės sudarytos vadovaujantis Lietuvos Respublikos teisės aktais.
12.2. Šioms Taisyklėms ir santykiams tarp Šalių šių Taisyklių atžvilgiu taikomos ir jos aiškinamos remiantis Lietuvos Respublikos įstatymais.
12.3. Visi nesutarimai, kilę dėl šių Taisyklių vykdymo, sprendžiami derybų būdu. Nepavykus susitarti, ginčai sprendžiami Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.
12.4. Atsiradus žalai, kaltoji Šalis atlygina kitai Šaliai atsiradusius nuostolius.
12.5. Visos prekės, kurias Pirkėjas įsigijo šioje elektroninėje parduotuvėje, skirtos tik asmeniniam naudojimui. Pirkėjas neįgyja teisės perparduoti prekes ar kaip kitaip už jas gauti piniginį atlygį.
12.6. Bet kokios šios elektroninės parduotuvės informacijos platinimas be raštiško Pardavėjo sutikimo yra draudžiamas.
12.7. Šalys atleidžiamos nuo įsipareigojimų pagal šias Taisykles vykdymo, jei jų įvykdyti negalima dėl nenumatytų ir nuo Šalių valios nepriklausančių aplinkybių (Force major), kokios jos numatytos Lietuvos Respublikos civiliniame kodekse.
12.8. Jei Pardavėjo internetinėje parduotuvėje yra nuorodos į kitų įmonių, įstaigų, organizacijų ar asmenų tinklapius, Pardavėjas nėra atsakingas už ten esančią informaciją ar vykdomą veiklą, tų tinklapių neprižiūri, nekontroliuoja ir toms įmonėms bei asmenims neatstovauja.